Siirry suoraan sisältöön

HoviKoti

Samuel Kivikari
samuel.kivikari@gillie.ai

Haaste

HoviKodin tavoitteena on tarjota sekä korkeaa, että tasalaatuista asiakaspalvelua yksiköstä riippumatta. Useamman kodin kanssa seuraamisesta voi tulla haastavaa. HoviKodissa asiakkaiden kanssa ollaan päivittäin läheisissä tekemisissä ja osaava henkilöstö saa hienosti kiinni lyhyen aikavälin muutokset asiakkan terveydessä ja hyvinvoinnissa, mutta pitkän aikavälin muutoksien havaitseminen vaatii enemmän aikaa ja tarkkaavaisuutta.

Ratkaisu

Tekoäly tunnistaa asiakkaan terveydentilan muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tekoälyn avulla on onnistuttu löytämään trendimuutoksia asiakkaan voinnissa ja vitaaleissa, mikä on mahdollistanut lääkityksiä uudelleen arvioinnin sekä porautumisen syvemmälle muutoksen juurisyihin Ratkaisu pitää sisällään myös tilastotoiminnallisuuksia, joiden avulla pystytään vertaamaan yksiköiden välisiä eroja. Terveydentilan lisäksi tekoäly seuraa myös asiakkaiden kokemaa elämänlaatua useammalla eri mittarilla ja tarjoaa siten myös tilastoja siitä, miten asiakkaat kokevat oman elämänsä laadun.  

Asiakkaasta

HoviKoti on edistyksellinen ja ketterä hoivapalvelujen kehittäjä. Sen kotimaiset palveluyksiköt tuottavat laajasti erilaisia hoiva- ja hyvinvointipalveluja kuten tehostettua palveluasumista, palveluasumista yöpartiolla, kotipalveluita, tuettua ja autettua asumista sekä jaksohoitoa. Palvelemme mm. ikäihmisiä, kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia