Siirry suoraan sisältöön

Tekoäly kotihoitoon

Ennakoiva analytiikka mullistaa kotihoidon

Tekoäly ennakoi asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin muutokset

Tekoäly seuraa kotihoidon asiakkaiden vointia ja auttaa hoitotyön tekijöitä ennakoimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tekoäly kykenee löytämään heikkoja signaaleja asiakkaan voinnin muutoksista ja niiden avulla ennustamaan tulevia poikkeamia. Varhainen poikkeamiin puuttuminen lisää asiakkaiden hyvinvointia ja vähentää hoitotyön tarvetta.

Hyödyt

Pidempään kotona
Asiakkaat voivat asua kotona pidempään!
Optimoi resurssit ja kustannukset
Kohdistaa rajalliset hoitoresurssit niille, jotka sitä todella tarvitsevat.
Vähentää tarvetta terveydenhuollon palveluille
Vähemmän sairaalapäiviä. Vähemmän ambulanssikyytejä ja päivystyskäyntejä.
Lisää tyytyväisyyttä
Lisää senioreiden ja omaisten tyytyväisyyttä kotihoidon palveluketjuun.
Automaattinen hoidon tarpeen arviointi
Analysoi tekoälyn avulla asiakkaan hyvinvointia ajantasaisesti käyttäen asiakkaasta tehtyjä vapaamuotoisia hoitokirjauksia, mittaustuloksia ja potilastietoja.
Hälyttää poikkeamista
Hälyttää poikkemista asiakkaan hyvinvoinnissa.
Adaptoituu asiakkaan tilanteeseen
Oppii 2-3 viikossa, mikä on normaalia kullekin asiakkaalle. Ei hälytä turhaan poikkeamista, jotka ovat tyypillisiä jollekin asiakkaalle.
Järjestää asiakkaat prioriteettijärjestykseen
Järjestää asiakkaat poikkeamien vakavuuden mukaiseen järjestykseen. Voit tarkastella asiakkaita esim. masennus- tai kipuasteen mukaisessa järjestyksessä.
Ennakoi päivystyskäynnit
Ennakoi kotona asuvien asiakkaiden tulevista päivystyskäynnistä jopa 50%.
Arvioi asiakkaan kyvyn asua kotona
Etsii ajantasaisesti poikkeamia asiakkaan hyvinvoinnissa ja arvioi niiden perusteella asiakkaan kysyä asua kotona. Varoittaa jos asiakkaan voinnin muutokset uhkaavat kotona asumista.
Parantaa elämänlaatua
Arvioi asiakkaiden elämänlaatua ja arvio, voisiko sitä parantaa.
Mahdollistaa tiimien vertailu
Ratkaisu vertailee tiimejä ja ehdottaa toimenpiteitä asiakkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi.

Ratkaisun käyttökohde

Ratkaisun kuvaus

Turvallisuus

Kliininen vaikuttavuus

Kustannukset ja taloudellinen arviointi

Organisaatooriset näkökohdat

Oikeudelliset näkökohdat