Siirry suoraan sisältöön

Kotidialyysisovellus

Älykäs sovellus auttaa tekemään dialyysistä helppoa

Tekoäly ja potilaan käyttämä dialyysisovellus auttavat munuaissairauden hoidon seurannassa sekä potilaan ja dialyysihoitajien välisessä viestinnässä. Lisäksi tarviketilaukset sujuvat sovelluksen avulla turvallisesti ja luotettavasti.

Hyödyt

Helppo kotidialyysiprosessi
Kotidialyysiprosessin pystyttäminen alusta alkaen on työlästä, mutta sen automatisointi tuo helpotusta yksiköille, joissa kotidialyysitoimintaa ei vielä ole.
Huomattavia kustannussäästöjä
Dialyysipotilaiden määrän kasvaessa kotidialyysin rooli kustannussäästöjen saavuttamisessa saa entistä enemmän painoarvoa.
Vähentää terveyspalveluiden tarvetta
Tekoälyyn perustuvan potilasseurannan avulla voidaan ennakoida ja jopa välttää vakavia haittatapahtumia, kuten se, että dialyysihoidot joudutaan aloittamaan yllättäen päivystyksessä.
Lisää tyytyväisyyttä
Mikäli potilas pystytään ohjaamaan kotidialyysiin, potilaan hoidolliset tulokset ovat lähes aina parempia.
Potilaan ja ammattilaisen välinen viestintä
Tietoturvallinen viestintäväline potilaan ja dialyysihoitajien väliseen yhteydenpitoon.
Tarviketilaukset
Ohjaa potilaan tilaamaan dialyysireseptin mukaiset tarvikkeet säännöllisin väliajoin ja muistuttaa unohtuneesta tilauksesta. Ammattilainen voi tarkistaa tilaukset ja ohjata ne toimittajille.
Oirekyselyt
Kerää potilaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tietoja.
Useita tekoälytoimintoja
Toimintoja kehitetään parhaillaan ja ne tulevat käyttöön sen jälkeen, kun ne on sertifioitu lääkinnälliseksi laitteeksi.
Mittaustiedot potilaan laitteista
Paino, verenpaine ja dialyysilaitteen tuottamat mittaukset siirtyvät automaattisesti laitteista sovellukseen potilaan ja ammattilaisen nähtäväksi.
Laboratoritulokset potilaalle
Sovellus hakee potilastietojärjestelmästä laboratoriotulokset ja näyttää ne potilaalle.