Siirry suoraan sisältöön

Tekoäly hoivakotiin

Tekoäly muuttaa hoitotyön tietotyöksi

Ennakoi asiakkaiden terveydentilan ja hyvinvoinnin muutokset

Tekoäly seuraa asukkaiden vointia ja auttaa hoitotyön tekijöitä ennakoimaan siinä tapahtuvia muutoksia.

Tekoäly kykenee löytämään heikkoja signaaleja asiakkaan voinnin muutoksista ja niiden avulla ennustamaan tulevia poikkeamia. Varhainen poikkeamiin puuttuminen lisää asiakkaiden hyvinvointia ja vähentää hoitotyön tarvetta.

Hyödyt

Ennakoi poikkeamat
Auttaa tunnistamaan asiakkaat, jotka kulloinkin tarvitsevat tukea.
Parantaa elämänlaatua
Auttaa parantamaan asukkaiden elämänlaatua.
Mahdollistaa yksiköiden vertailun
Ajantasainen ja objektiivinen tapa vertailla ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä toisiinsa.
Lisää tyytyväisyyttä
Lisää asukkaiden ja omaisten tyytyväisyyttä palveluasumiseen.
Automaattinen hoidon tarpeen arviointi
Analysoi tekoälyn avulla asiakkaan hyvinvointia ajantasaisesti käyttäen asiakkaasta tehtyjä vapaamuotoisia hoitokirjauksia, mittaustuloksia ja potilastietoja.
Hälyttää poikkeamista
Hälyttää poikkemista asiakkaan hyvinvoinnissa.
Adaptoituu asiakkaan tilanteeseen
Oppii 2-3 viikossa, mikä on normaalia kullekin asiakkaalle. Ei hälytä turhaan poikkeamista, jotka ovat tyypillisiä jollekin asiakkaalle.
Järjestää asiakkaat prioriteettijärjestykseen
Järjestää asiakkaat poikkeamien vakavuuden mukaiseen järjestykseen. Voit tarkastella asiakkaita esim. masennus- tai kipuasteen mukaisessa järjestyksessä.
Parantaa elämänlaatua
Arvioi asiakkaiden elämänlaatua ja arvio, voisiko sitä parantaa.
Mahdollistaa tiimien vertailu
Ratkaisu vertailee tiimejä ja ehdottaa toimenpiteitä asiakkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi.
Näyttää yksityiskohtaiset tiimiyhteenvedot
Tiiminvetäjät näkevät yhteenvedon tiimin asiakaspoikkeamista ja raportin hoitajien reaktiosta poikkeamiin.

Ratkaisun käyttökohde

Ratkaisun kuvaus

Turvallisuus

Kliininen vaikuttavuus

Kustannukset ja taloudellinen arviointi

Organisaatooriset näkökohdat

Oikeudelliset näkökohdat