Siirry suoraan sisältöön

IoT-alusta

Mahdollistaa 24/7 hoidon kotona

Gillie IoT integroi asiakkaiden kotona käyttämät turva- ja mittalaitteet palveluntarjoajan tietojärjestelmiin.

Palvelun avulla osa sairaalassa ja hoitokodeissa tarjottavasta ympärivuorokautisesta palvelusta voidaan toteuttaa kotona. Asiakkaan kotona pärjäämistä voidaan seurata etänä vuorokaudenajasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Hyödyt

24/7 hoito kotona
Asiakkaan kotona pärjäämistä voidaan seurata etänä vuorokaudenajasta tai asuinpaikasta riippumatta.
Nopea kotiutus sairaalasta
Etämonitorinointi mahdollistaa potilaiden nopean kotiuttamisen sairaalasta. Potilaan voinnin muutokset näkyvät ajantasaisesti ja poikkeamista hälytetään.
Ajantasainen seuranta
Potilaiden kotona tekemät mittaukset siirtyvät ajantasaisesti ammattilaisten käyttämiin järjestelmiin.
Tukee potilaan omia laitteita
Monilla potilailla ja kotihoidon asiakkailla on omia mittalaitteita. Useat niistä voidaan kytkeä Gillie IoT avulla sairaalan tai kotihoidon organisaation tietojärjestelmiin.
Integroi laitteet ja tietojärjestelmät
Siirtää kotona käytettävistä turva- ja mittalaitteista saatavat tiedot palveluntuottajien tietojärjestelmiin.
Datan visualisointi
Yhdistää eri laitteista kerätyt mittaus- ja hälytystiedot ja visualisoi tiedot yhtenäisessä näkymässä.
Hälytysten kuittaus ja ohjaus
Eri laitteista saadut sekä tekoälyn tuottamat hälytykset näytetään keskitetysti yhdellä ruudulla, josta hälytyksiä voi kuitata. Sääntömoottori pystyy ohjaamaan hälytyksiä myös automaattisesti muihin tietojärjestelmiin.
Viestiseinä
Potilaan viestiseinä mahdollistaa tietoturvallisen viestinnän potilaan, ammattilaisten ja tarvittaessa myös omaisten välillä.
Tekoäly
Gillie IoT -palveluun sisältyy tekoäly, joka etsii poikkeamia potilaan mittaustuloksista. Lisäksi tekoäly rakenteistaa testimuodossa olevat mittaustulokset ja esittää ne visuaalisesti.
Tietoallas
Gillie IoT toimii kotona käytettävistä turva- ja mittalaitteista kerättyjen tietojen tietoaltaana.