Siirry suoraan sisältöön

Tekoäly lääkepoikkeamiin

Tekoäly löytää lääkepoikkeamat

Helppokäyttöinen työkalu lääkityksen kokonaisarviointiin

Tekoälypohjainen lääkityspoikkeamien seuranta auttaa farmaseutteja ja muita terveydenhuollon ammattilaisia tekemään kokonaisarvioinnin potilaan lääkityksestä. Sovellus arvioi poikkeamien merkittävyyden ja näyttää kirjalliset lähteet, joissa poikkeamat on kuvattu.

Hyödyt

Löytää lääkepoikkeamat ilman käyttäjän toimenpiteitä
Sovellus toimii taustalla ja hakee tarvitsemansa tiedot potilastietojärjestelmästä. Se lukee lääkemäärärykset sekä asiakkaasta tehdyt kirjaukset teksteistä ja varoittaa tarvittaessa poikkeamista.
Huomattavia kustannussäästöjä
Lääkkeiden haittavaikutukset sekä muut lääkityksen poikkeamat aiheuttavat paljon potilaskäyntejä. Osa näistä kyetään välttämään kun poikkeamat havaitaan nopeasti.
Nopeuttaa farmaseutin työtä
Lääkityksen kokonaisarviontia tehtäessä sovellus näyttää potilaan nykyisten sekä aikaisempien lääkkeiden soveltuvuuden ja luokittelee poikkeamien vakavuudet. Lisäksi käyttäjä saa viittaukset lähteisiin, joihin soveltuvuuden arviointi perustuu.
Lisää lääketurvallisutta
Sovellus tekee arvioinnin aina kun potilaalle määrätään uusi lääke tai potilas saa uuden diagnoosin, kirjauksen tai laboratoriotuloksen. Nopea reagointi vähentää lääkepoikkeamista potilaalle aiheutuvia seurauksia.
Poikkeamat annostuksessa
Etsii potilaat, joille on määrätty suositeltua suurempi lääkeannostus. Arvioinnissa huomioidaan mm. potilaan ikä, paino, sukupuoli sekä indikaatio.
Lääkeinteraktiot
Näyttää potilaan käyttämien lääkkeiden mahdolliset interaktiot ja syyt niihin. Lisäksi etsii ja varoittaa potilaista, joilla on vaarallisia lääkeinteraktioita.
Vasta-aiheet
Näyttää potilaan lääkitykseen liittyvät mahdolliset vasta-aiheet.
Poikkeamat kestossa
Näyttää potilaat, joilla lääkkeen suositeltu käyttöaika on ylittynyt.
Haittavaikutukset
Tekoäly etsii potilaan kirjauksista haittavaikutuksia ja hälyttää jos lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen on ilmennyt oireita, joita ei ole ollut aiemmin.
Munuaisten vajaatoiminta
Varoittaa, jos lääke tai sen annostus ei sovi munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle. Huomioi GFR:n lisäksi painon, iän ja indikaation.
Maksan vajaatoiminta
Huomauttaa, jos lääke ei sovellu maksan vajaatoimintaa sairastavalle tai annostusta tulee muuttaa. Huomio maksan vajaatoiminnan asteen (lievä, keskivaikea ja vaikea).
Soveltuvuus iäkkäille
Arvioi lääkkeen soveltuvuuden iäkkäälle.
Soveltuvuus raskauden aikana
Huomauttaa, jos raskaana olevalle on määrätty lääkkeitä, joiden käyttöä tulee välttää raskauden aikana.
Soveltuvuus imetyksen aikana
Varoittaa, jos vuoden kuluessa synnytyksestä potilaalla on käytössä lääkkeitä, joiden käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.